Lohusuu kultuurimaja ja huvikeskus ümberkorraldatakse Lohusuu Vabaajakeskuseks

 

Lohusuu Vabaajakeskuses toimuvad üritused ja ettevõtmised, lahtiolekuajad jne.

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse § 22 lg 1 p 34, Lohusuu kultuurimaja (registrikood 75004493) põhimääruse § , Lohusuu huvikeskuse (75004470) põhimääruse § 6 ning tulenevalt vajadusest koordineerida kultuuri, huvi ja vaba aja tegevust ning liita need ühtse juhtimise alla,

 

Lohusuu Vallavolikogu otsustab:

  1. Liita Lohusuu valla hallatav asutus Lohusuu Kultuurimaja hallatava asutusega Lohusuu Huvikeskus alates 1. juulist 2015.
  2. Lugeda liidetud Lohusuu valla hallatava asutuse nimetuseks Lohusuu Vabaajakeskus.
  3. Lohusuu Vallavalitsusel korraldada ümber punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ning moodustada Lohusuu valla hallatavate asutuste likvideerimiskomisjon

 

Otsus tervikuna asub SIIN

Lohusuu Vabaajakeskuse juhataja on alates 01.07.2015 Marika Oolberg. Vabaajakeskuse ruumid asuvad Avinurme tee 73, Lohusuu alevik, Ida Virumaa 42001, telefon on 56910008 ja e mail on lohusuukultuur@gmail.com, vak@lohusuuvv.ee