Lohusuu Vallavalitsuse koosseis

Ametikoht

Nimi

Haridustase

 Vallavanem

Anneli Kaasik

rakenduslik kõrgharidus (sotsiaaltöö eriala, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool)

Vallasekretär

Daisy Utsar

Sisekaitseakadeemia halduskorraldus

Sotsiaalnõunik

Piret Tomson

rakenduslik kõrgharidus (sotsiaaltöö eriala, Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolis)

Finantsnõunik

Tatjana Kriiskamägi

kesk-eri haridus(Tallinna Kergetööstustehnikum, raamatupidamise eriala)

Sekretär-asjaajaja

Julija Põld

kõrgharidus (Tartu Ülikool, majandusteadus)

Maakorraldaja

Pille Lapin

kõrgharidus (Tartu Ülikool, filoloogia eriala)

Ehitusnõunik

Tiiu Puu

 kõrgharidus (Tartu Ülikool, majandusgeograafia eriala)