Sotsiaaltööga seotud korrad ja määrused

Sotsiaalteenuste osutamise eest võetava tasu kehtestamine

Lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord Lohusuu vallas

Vastu võetud 22.09.2015 Lohusuu Vallavolikogu määrusega nr 13 saab tutvuda SIIN

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 22.09.2015 Lohusuu Vallavolikogu määrusega nr 12 saab tutvuda SIIN

Puudega lapsele hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldustoetuse maksmise kord

Vastu võetud 12.03.2014 nr 3 korraga saab tutvuda SIIN

Raske ja sügava puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse määramise kord 12.03.2014 nr 4 SIIN

Lohusuu valla sotsiaaltoetuste määramise kord on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu  26.03.2014  määrusega nr 8. Sotsiaaltoetuste määramise korraga saab tutvuda SIIN

Lohusuu valla sotsiaaltoetuste suurused aastaks 2015 on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu 04.02.2015  määrusega nr 1. Sotsiaaltoetuste suurustega on võimalik tutvuda SIIN

Võlgnevusest kinnipidamine. Toetuse saajal, kellel on võlgnevused Lohusuu Vallavalitsuse või allasutuste ees, võib vallavalitsus need kuni 100% ulatuses kinni pidada toetuse saajalt.

 

Sotsiaaltoetuste blanketid

lisa nr 1 Täiendava sotsiaaltoetuse taotlemise blankett

lisa nr 2 sünnitoetuse taotlemise blankett

lisa nr 3 matusetoetuse taotlemise blankett

lisa nr 4 Puudega lapse toetuse taotlemise blankett

lisa nr 5 Puudega täiskasvanu toetuse taotlemise blankett

lisa nr 6 Puudega täiskasvanu kõrvalabivajaduse hindamisleht sotsiaaltoetuse määramiseks

Lohusuu Vallavalitsuse üldhooldekodusse suunamise kord

Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Lohusuu Kooli lasteaiarühmas