Lohusuu vallas tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d

Ettevõtjale

 

MTR-s õigsuse kinnitamisega seotud muudatused

MTR-s ei pea enam 15. aprilliks tegema õigsuse kinnitamist.  Selle asemel toimub nüüd kinnitamine  koos majandusaasta aruande  esitamisega äriregistrile, kui tegevused on seotud majandustegevusteadetega   ja tegevuslubadega.

Soovitav on MTR-s ikkagi andmed üle kontrollida, kusjuures muutmisega tekib registrisse kinnitus. Samuti on võimalik kinnitamine MTR-s.

FIE-de puhul toimub kinnitamise koos tuludeklaratsiooni esitamisega, mille alusel viiakse MTR-i kinnitamise kuupäevad.

 Lisainfoks

MTR-i ei pea enam registreerima järgmisi tegevusalasid:

-          ehituse valdkonnas ehitusjuhtimine, energiaauditi tegemine ja energiamärgise väljastamine

-          kaubanduse valdkonnas teenindus, kaubanduse korraldamine

-          jae- ja hulgikaubandusel ning toitlustamisel esitatakse majandustegevusteade vaid  alkoholi- ja tubakamüügi korral.

           Muid toidu- ja tööstuskaupu (näiteks sõidukite, rõivaste, jalanõude  müük) ei pea enam MTRs registreerima

-          majutusteenus, v.a alkoholi- ja tubakamüügil, mille puhul tuleb esitada jaekaubanduse või toitlustamise majandustegevusteade

-          kaevandamise valdkond

Sisestame siia jõudumööda Lohusuu valla ettevõtteid ja MTÜ-sid, aga et olla täpsem siis palume ettevõtjad ja MTÜ sid, et andke endast meile teada lohusuuvv@lohusuuvv.ee ja lisame teid siia.

Germani talu OÜ ( soolakurgid, värsked hapukurgid, kurgisalatid)

Fatamorgana OÜ ( puitmööbli valmistamine)

Külalistemaja Peipsi Lained OÜ (majutus ja toitlustamine)

Peipsi RMP OÜ ( raamatupidamise teenused) telefon 53723637 info@peipsirmp.eu

Kopraonu Külalistemaja (majutus, saun, kämping, suurürituste korraldamise võimalus)

Torioja Puhkekeskus (Kämpingumajad, söögitegemise võimalus, lõkkeplats, telkimine, autokaravanide parkla, võimalus suurüritusi korraldada) 

Sotkara talu ( käsitöö, töötoad, aiandus jne)

Juuksuri teenust pakub FIE Nadežda  Zukova kokku saab leppida telefonil: 53 470 747

 

Lohusuu vallas tegutsevad MTÜ-d

MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus

MTÜ Lohusuu Rannakultuuri selts

MTÜ Lohusuu Lodi

Seltsingud

Lohusuu Jahiselts 

Tammispää Külaselts

Vilusi Külaselts

Lohusuu Tervisespordi ühing

Seltsing "Elame veel" memmede tantsuring 

 

TÄHELEPANU ETTEVÕTJAD

 

Võimalus raha taotleda !

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameede 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas".  

Meetme üldeesmärgiks on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Taotlusi võetakse vastu PRIAs 13. aprillist kuni 20. aprillini 2015.

§ 4. Toetatavad tegevused

 (1) Taotleja võib toetust taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub arengukava punktis 8.1 esitatud määratlusele vastavas maapiirkonnas:
 1) ehitise ehitamine, välja arvatud lammutamine, ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
 2) statsionaarse masina ja seadme ostmine ning paigaldamine;
 3) rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmperioodi jooksul  on 150 000 eurot.
NB! Toetuse taotlemise ajaks 2015.a taotlusvoorus peab olema esitatud äriregistrile ka 2014. aasta majandusaasta aruanne.

Lisainfo: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/majandustegevuse_mitmekesistamine_maapiirkonnas_2015/#vastuvott