Hajaasustuse programm 2015

Hajaasustusprogrammist 

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  23.03.2015 avatakse hajaasustuse programmi 2015. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse ja Iisaku. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  25.05.2015.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjas nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument", mis on kättesaadav EAS-i (http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale) ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Lohusuu Vallavalitsuse korraldus 06.04.2015 nr 47 Hajaasustuse programmist 2015. a toetatavate valdkondade prioriteetsus 

 

Lohusuu Vallavalitsuse korraldus komisjoni moodustamise kohta 06.04.2015 nr 48

 

Lohusuu Vallavalitsus annab teada, et 14.07.2015 korraldusega nr 106 „Hajaasustuse programmi raames perioodi 2015 rahastamisele kuuluvate taotluste kinnitamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

Toetuse saaja: Jelena Levina

Puurkaevu ehitus ja veetrassi rajamine Levina kinnistule Kärasi külas.

Toetuse suurus 2260.11 eurot.

Toetuse omafinantseering 1129.89 eurot.

Planeeritav projekti kestus: 15 kuud toetuslepingu sõlmimisest.

Toetuse saaja: Valentin Krutov

Puurkaevu rajamine Metsavahi kinnistule Tammispää külas.

Toetuse suurus 1260.06 eurot.

Toetuse omafinantseering 629.94 eurot.

Planeeritav projekti kestus: 15 kuud toetuslepingu sõlmimisest.

Toetuslepingu sõlmimise tingimus: toetuslepingut ei sõlmita enne, kui on vormistatud ehitusluba puurkaevu rajamiseks 4 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

Toetuse saaja: Ilmar Kõre

Puurkaevu ja veetorustiku rajamine Vaino maaüksusele Piilsi külas.

Toetuse suurus: 2336.12 eurot.

Toetuse omafinantseering: 1167.88 eurot.

Planeeritav projekti kestus: 12 kuud toetuslepingu sõlmimisest.

Toetuslepingu sõlmimise tingimus: toetuslepingut ei sõlmita enne, kui on vormistatud ehitusluba puurkaevu rajamiseks 4 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

Lisainfot saab: Anneli Kaasik 3323660, 58605672, anneli.kaasik@lohusuuvv.ee

või ehitusnõunik Tiiu Puu käest tiiu.puu@lohusuuvv.ee

 

Eelmisel 2014 aastal olnud taotlusvoor ja info osavõtjate kohta:

 07.04.2014  oli avatud Hajaasustuse programmi taotlusvoor

Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse ja Iisaku vallas.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele (mille koosseisu kuulub taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik) tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele.

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud regionaalministri 18.03.2014 käskkirjas nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav EAS-i (http://www.eas.ee) ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni 09.06.2014.

Kontaktisikud:

Aseri Vallavalitsus: Koit Oras 3351544, 5144580, koit@aserivv.ee

Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 3373348, 53024111, margit.juuse@kohtlavv.ee

Illuka Vallavalitsus: Ervin Metsatalu 3323648, 5172605, ervin.metsatalu@illuka.ee

Sonda Vallavalitsus: Aivo Hannus 3355268, 55537224, aivo.hannus@sonda.ee

Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt 3372735, 58866864, piret.anvelt@iisaku.ee

Vaivara Vallavalitsus: Jaan Metsis 3929012, 5173150, jaan.metsis@vaivara.ee

Mäetaguse Vallavalitsus: Aigi Kullerkupp 33 66920, aigi.kullerkupp@maetaguse.ee Avinurme Vallavalitsus: Arvi Liiva 3397442, 53418723, arvi@avinurme.ee

Lohusuu Vallavalitsus: Anneli Kaasik 3323660, 58605672, anneli.kaasik@lohusuuvv.ee

Lüganuse Vallavalitsus: Arno Rossman 3325871, 5153071, arno.rossman@lyganuse.ee

Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee

Ida-Viru Maavalitsus : Merle Võhma 3321242, merle.vohma@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Siin link EAS kodulehel asuvatele taotlus- ja aruandevormidele ning juhendmaterjalidele:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2014

Taotluste vastuvõtmise aeg ja kord asub siin 

Taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni koosseisu kohta  otsus asub siin
Hajaasutuse programmi raames perioodi 2014 rahastatud taotluste esitajad ja summad asuvad siin