21.01.16

Väikehanke korraldamine Lohusuu kooli kütteprojekt

Kuulutame välja väikehanke Lohusuu alevikus Avinurme tee 73//75 (katastritunnus 42002:003:0051) asuva koolihoonete kompleksi küttesüsteemi projekteerimiseks.

 

Koolihooned koosnevad kolmest osast ja on omavahel ühendatud galeriiga:

            uus koolihoone           kasuliku pinnaga 1205 m²;

            vana koolihoone         kasuliku pinnaga ~ 1000 m²;

            töökoda                      kasuliku pinnaga 120 m².

 

Vajalik on  ka hoonete ülesmõõdistamine digitaalsel kujul keldrist pööninguni.

 

Palume pakkumine teha kahe nädala jooksul s.o. 05.veebruariks k.a.

 Informatsiooni saab vallavanemalt telefonil 5860 5672 või vallavanem@lohusuuvv.ee .

 

Lihthange Jõe tn 1.

Lohusuu Vallavalitsus korraldab lihthanke Ida-Viru maakonnas Lohusuu alevikus Jõe tn 1 katastriüksusel (42002:003:0050) asuva kahekorruselise hoone ehitusprojekti koostamiseks põhiprojekti tasemel. Hoonel on vahetatud katus, uksed ja aknad. Hoone välisfassaad muutmist ei vaja, osaliselt muutub ruumilahendus. Vaja on projekteerida hoone arhitektuur-ehituslik osa koos vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni ja elektriosaga.

Palume hinnapakkumise saata kahe nädala jooksul (hiljemalt 26.jaanuariks k.a.)  meiliaadressile lohusuuvv@lohusuuvv.ee

Lisainformatsiooni saab telefonidelt 5860 5672 või 565 5821

 

 

 

Lohusuu Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Lohusuu valla kohalike  teede teeäärte ja platside niitmiseks. Tööde teostamise aeg juuni – september 2015.

Hinnapakkumises palume ära näidata teiepoolt pakutav tunnihind. Hinnapakkumine palun esitada 05. juuniks k.a. e-maili aadressil lohusuuvv@lohusuuvv.ee

Küsimuste tekkimisel palun helistada tel 5860 5672, 332 3662 või e-post anneli.kaasik@lohusuuvv.ee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lohusuu Vallavalitsus soovib teha olemasoleva Lohusuu kooli pumbamaja (asukoht Avinurme tee 73//75, katastritunnus 42002:003:0051) välisfassaadi remonti.  Palume teha Teiepoolne hinnapakkumine välisseinte krohvimiseks ja värvimiseks. Seinte pinna suurus on kokku 70 m2.

Palume hinnapakkumine teha hiljemalt 11.05.2015. lohusuuvv@lohusuuvv.ee

_____________________________________________________________________

Kutse osalemiseks hankele Lohusuu valla kohalike teede ja tänavate katmiseks freesipuruga   korraldus ja tingimused SIIN

välja pandud 06.05.2015 ja hinnapakkumuste esitamise viimaseks tähtajaks 15.05.2015. a kell 14.00.

_____________________________________________________________________

 

Parima  pakkumise küttepuudele tegi Metallix- Puit OÜ.

31.03.2015

_____________________________________________________________________

Toimunud lumetõrje hanke võitsid:

Parika MT OÜ ( Lohusuu alevik, Veneküla, Lagedi, kalmaküla, Ninasi, Separa, Raadna jne)

OÜ Päevapoeg ( Piilsi ja Kärasi piirkond)

_____________________________________________________________________

Elektrihanke võitis

INTER RAO Eesti OÜ

 

Toimetaja: MARIKA OOLBERG