Väikehanke korraldamine

Lohusuu kooli kütteprojekt

 

Kuulutame välja väikehanke Lohusuu alevikus Avinurme tee 73//75 (katastritunnus 42002:003:0051) asuva koolihoonete kompleksi küttesüsteemi projekteerimiseks.

Koolihooned koosnevad kolmest osast ja on omavahel ühendatud galeriiga:

            uus koolihoone           kasuliku pinnaga 1205 m²;

            vana koolihoone         kasuliku pinnaga ~ 1000 m²;

            töökoda                      kasuliku pinnaga 120 m².

Vajalik on  ka hoonete ülesmõõdistamine digitaalsel kujul keldrist pööninguni.

Palume pakkumine teha kahe nädala jooksul s.o. 05.veebruariks k.a.

 Informatsiooni saab vallavanemalt telefonil 5860 5672 või vallavanem@lohusuuvv.ee .