Lohusuu valla jäätmete väljaveograafik 2015 kuni 2016 aprill

Väljavedu toimub üks kord kuus vastavalt graafikule:

11. jaanuar 2016

8.veebruar 2016

7.märts 2016

4.aprill 2016

Graafikut näeb ka SIIN

 

Jäätmekäitlus

Lähimad kohad kuhu saab jäätmeid viia asuvad siin

 

  Lohusuu Vallavalitsus ei ole elanike prügiveo äraviimiseks ühegi ettevõttega lepingut sõlminud. Elanikel on võimalus siiski prügi äraviimiseks leping sõlmida Avinurme firmaga OÜ Metallix-Puit. Lepingut saab sõlmida ka Lohusuu vallamajas sekretäri juures.

 

OÜ Metallix-Puit kontaktandmed

5030311
konto nr 221018651806
Rakvere mnt 61c Swedbank
42101 reg nr 10830659
AVINURME km nr EE100776001

 

Lohusuu vallas teostab OÜ Metallix-Puit järgmisi teenuseid:

  • olmejäätmete väljavedu (väljavedu toimub iga kuu paaris nädalal esmapäeviti); valla elanikul on võimalus vallavalitsusse helistada telefonik 3323660  ja teatada prügiveo soovist
  • kanalisatsiooni jäätmete vedu tsusternautoga; vedu toimub väljakutsel telefonil 5030311

Segaolmejäätmete kogumise ja äraveo hinnakiri kehtib alates 01.01.2011

Jäätmete

konteiner

Jäätmete

konteineri

rent(eurot/kuus)

 

Jäätmete

konteineri

tühjendus

 

Jäätmekott

kuni 0,15m3

 

5,00

Kuni 0,14m3

 

5,00

Kuni 0,24m3

 

6,50

Kuni 0,36m3

 

7,50

Kuni 0,66m3

 

8,95

Kuni 0,80m3

3,91

11,00

Kuni 1,5m3

7,44

19,17

Kuni 2,5m3

10,74

28,76

Kuni 4,5m3

13,04

46,66

Lahtine eurot/m3

(konteineri väline)

 

22,37

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

Lohusuu valla jäätmehoolduseeskiri on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu 25.10.2004.a määrusega nr 37.

   jäätmekava 2008-2013