Lohusuu Kool

 

Lohusuu Kooli põhimäärus on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu 21.12.2010.a määrusega nr 19.

Lohusuu Kooli kodukord on kinnitatud Lohusuu Kooli direktori 16.12.2010.a käskkirjaga nr 48.

Lohusuu Kooli arengukava 2011-2018

Lohusuu Kooli teenuste hinnakiri on vastu võetud Lohusuu vallavalitsuse 07.02.2011.a korraldusega nr 29.

Lohusuu Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Rohkem infot leaib Lohusuu Kooli kodulehelt.

Aadress

LOHUSUU LASTEAED-PÕHIKOOL

Avinurme tee 73, Lohusuu alevik, 42001, Lohusuu vald, Ida-Virumaa

Direktori kt Külli Oja
Direktori e-posti aadress oja.kylli@gmail.com
Kooli koduleht www.lohusuukool.edu.ee
Kooli e-posti aadress lohusuuk@gmail.com
Direktori vastuvõtu aeg teisipäeviti kell 13.00-16.00
Direktori telefon 3370310
Õpetajate toa telefon 3370681

   

Lohusuu Kool ja lasteaed „Sipsik" tänavad:

PEEP PLOOMIPUU - lauamängude, raamatute ja meisterdamistarvete eest

EVI GUSSEVA -lauamängude eest

JANNO TRAKS - meisterdas lasteaiale puust "Sipsiku"

 MAARJA JA IVAR LUSTVERK - abikäe ulatamise eest väljasõitude organiseerimisel

SULEV KIVI - tänu kellele on meil uued ja ilusad õuelauad ja –toolid

Kõiki lapsi, lapsevanemaid ja vallaelanikke, kes meie Mihklikuu üleskutsele reageerisid ning koolimajja palju sügisande tõid. Teatame, et kõik on korralikult ära tarbitud ning vitamiinid talveks salvestatud!

07.11.2014