Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Levinumad ohtlikud jäätmed on:

  • patareid ja akud, päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed nt kraadiklaas;
  • vananenud ravimid, värvid, lakid, liimid ja lahustid;
  • õli sisaldavad jäätmed, saastunud pinnas, ohtlike ainetega reostunud taara ja materjalid (kaltsud, saepuru jms);
  • kemikaalide jäägid ja nende pakendid (puhastusvahendid, fotokemikaalid, happed, alused jms);
  • mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid)

PIIRKONNAS  JÄÄTMETE  VASTUVÕTUKOHAD

Prügila

Lähim prügila on Torma prügila . Võtikvere küla , Torma vald , Jõgevamaa – (avatud E-P 8.00 – 20.00 ) . Vastu võetakse paberi – ja pakendijäätmeid taaskasutusse , elektroonika- seadmeid (komplekssed) ja vanu rehve , teised jäätmed tasulised .

Jäätmejaam

Tartu – Jõhvi maantee ääres Kükita külas . Vastu võetakse elektri – ja elektroonikaseadmeid , suuremõõtmelisi jäätmeid , ohtlikke jäätmeid , paberi – ja papijäätmeid , pakendeid , vanu rehve , kasvuhoonekile , klaastaarat ja vanametalli  . (avatud T-L 8.00 – 16.00 ) . Tel : 55622320 .

Loomsete jäätmete käitlemine

Loomsete Jäätmete Käitlemise As . Ebavere küla , Väike – Maarja vald , Lääne-Virumaa

Lähimad kohad kuhu saab jäätmeid viia asuvad siin