Sotsiaaltoetused

  Lohusuu valla sotsiaaltoetuste määramise kord on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu  26.03.2014  määrusega nr 8. Sotsiaaltoetuste määramise korraga saab tutvuda SIIN

Lohusuu valla sotsiaaltoetuste suurused aastaks 2015 on kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu 04.02.2015  määrusega nr 1. Sotsiaaltoetuste suurustega on võimalik tutvuda SIIN

Võlgnevusest kinnipidamine. Toetuse saajal, kellel on võlgnevused Lohusuu Vallavalitsuse või allasutuste ees, võib vallavalitsus need kuni 100% ulatuses kinni pidada toetuse saajalt.

 

Sotsiaaltoetuste blanketid

lisa nr 1 Täiendava sotsiaaltoetuse taotlemise blankett

lisa nr 2 sünnitoetuse taotlemise blankett

lisa nr 3 matusetoetuse taotlemise blankett

lisa nr 4 Puudega lapse toetuse taotlemise blankett

lisa nr 5 Puudega täiskasvanu toetuse taotlemise blankett

lisa nr 6 Puudega täiskasvanu kõrvalabivajaduse hindamisleht sotsiaaltoetuse määramiseks