Südamekuu vesiaeroobika

"Naabrivalve" ümarlaud

Kas riik tahab kõik oma ülesanded vabatahtlike õlule veeretada, kuidas luua naabrivalvet

Saad teada kui tuled:

05.04.2016 kell 17:00 2 tunniks Lohusuu vabaajakeskuses (Avinurme tee 63) toimuvale ümarlauale 

Sõna saavad:

  • Aare Järvik  vallavanem, Tervitus ja sissejuhatus;
  • Marek Väljari Eesti Naabrivalve tegevjuht, Turvalise elukeskkonna kujundamine läbi igaühe panuse;
  • Siim Linnard piirkonnavanem, Jõhvi-Iisaku konstaablijaoskond, Avalik kord – igaühe roll korrakaitses;
  • Margus Murdsalu piirkonnapolitseinik, Kogukonnakeskne politseitöö

Saad küsida või välja öelda kui miski jäi kripeldama. Et teaksime kohtade arvu planeerida, siis anna palun oma tulekust meile teada. Lõpus on kontakt. Osalemise eest raha ei küsita.

Marek Väljari
Helista 6 522 522; 51 36 630 või

kirjuta marek.valjari@naabrivalve.ee

Kohapealne kontakt:
Marika Oolberg, vak@lohusuuvv.ee
33 70 554; 56 460 702

JOOGA TREENINGUD

Alates 16.veebruarist  igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.00 Lohusuu kooli saalis.

Juhendab Katarina Saar.Pildiotsingu jooga tulemus

Osalejal kaasa võtta võimlemismatt.

Ühe treeningu hind 1,5€.

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda avab uue perioodi esimese taotlusvooru meetmetele

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda avab uue perioodi esimese taotlusvooru meetmetele

  • M3 KOGUKONNA ARENDAMINE JA AKTIVISEERIMINE (voor on lahti 28 märts kuni 8 aprill. Taodelda saavad MTÜd, SAd ja KOVid).
  • M4 KOOSTÖÖVÕRGUSTIKE ARENDAMINE (voor avaneb 28 märts ja on lahti kuni eelarvevahendite lõppemiseni, taodelda saab vaid kohalik tegevusgrupp)

Projektitaotluste vastuvõtuaeg on 28. märts-8 aprill 2016. Taotlused esitatakse läbi e-pria. Projektide maksimaalne toetussumma 30 000 € (ehitiste puhul kuni 60 000 €), taotluste menetlusaeg kuni 35 tööpäeva. Tulemusi tegevusgrupist on oodata mai lõpuks 2016, priast augusti lõpuks. Ettevõtjate taotlusvooru avame septembris 2016. Täpsem info meie veebil ja infopäevadel.

Rohkem infot:
PAK büroo
pakmty@pakmty.ee
www.pakmty.ee
56208461

LOHUSUU VALLA TUNNUSTUSAVALDUSTE AVALDAMISE KORD

Lohusuu Vallavolikogu võttis 14. jaanuaril 2016 vastu "Lohusuu valla tunnustusavalduste avaldamise korra", mille reguleerib aukodaniku nimetuse, au– ja tänukirja, tunnustuse "Aasta tegu" ja kultuuripreemia andmist.

Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Lohusuu valla arengut ja tuntust.

Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Kultuuripreemia antakse Lohusuu vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.

Aukiri antakse austusavaldusena silmapaistva saavutuse või tegevuse eest vastavalt vallavalitsuse otsusele.

Tänukiri antakse füüsilisele isikule tänuavaldusena kauaaegse teenistuse eest, valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust toetanud isikule või muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

Tunnustamisega kaasneb rahaline preemia või meene, mis antakse tunnustuse saajale üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul. Ettepaneku ühe või teise tunnustuse andmiseks võib teha igaüks. Selleks tuleb esitada kirjalik ettepanek koos põhjendusega vallavalitsusele hiljemalt 31. jaanuariks.

 

Lumelükkamine Lohusuu vallas 2015-2016a

Lumelükkamist teostab 2015-2016 aastal Karusoo OÜ kontakttelefon: info: 53413027, 5276772

Lohusuu Vallavalitsus korraldab lihthanke


Lohusuu Vallavalitsus korraldab lihthanke Ida-Viru maakonnas Lohusuu alevikus Jõe tn 1 katastriüksusel (42002:003:0050) asuva kahekorruselise hoone ehitusprojekti koostamiseks põhiprojekti tasemel. Hoonel on vahetatud katus, uksed ja aknad. Hoone välisfassaad muutmist ei vaja, osaliselt muutub ruumilahendus. Vaja on projekteerida hoone arhitektuur-ehituslik osa koos vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni ja elektriosaga.

Palume hinnapakkumise saata kahe nädala jooksul (hiljemalt 26.jaanuariks k.a.)  meiliaadressile lohusuuvv@lohusuuvv.ee

Lisainformatsiooni saab telefonidelt 5860 5672 või 565 5821

PÄRASTLÕUNA VABAAJAKESKUSES 17.DETSEMBRIL 2015 KELL 12.30

Külla tuleb kohalik konstaabel Margus Murdsalu, kes räägib ohutusest, kuidas end kaitsta jne. Räägime pagulastest ja põgenikest. Ohutus liikluses ja kuidas end pimedal ajal nähtavaks teha.

Info: 56460702 MARI

Jõulutoetus eakatele 2015

Lohusuu valla eakatele makstakse jõulutoetust perioodil 07.12.2015 — 31.01.2016 Lohusuu Vallavalitsuse kassast. Toetust saavad pensioniärid alates 65. eluaastast, kelle elukoht Rahvastikuregistris on Lohusuu vald. Jõulutoetuse suuruseks on 10 eurot. Soovi korral kantakse toetus pangakontole. Vastavast soovist tuleb teatada hiljemalt 18.12.2015 telefonil 33 23 660.

MTÜ Logovest 10 a. juubel

MTÜ Logovestil ehk Vene kultuuriseltsil on täitunud 10. tegevusaasta. Ning seltsi liikmed kutsuvad kõiki tähistama seda piduliku koosviibimisega 13. detsembril 2015 kell 13.00 MTÜ Logovesti seltsimajja aadressil Veneküla Järve tee 14, Lohusuu alevik.

Uudised ja teated

12.02.2015 Vastlapäev Lohusuus 22.02.2015 algusega kell 12.00

22.02.2015 toimub Maslenitsa ehk siis vene vastlapäeva üritus Lohusuu Venekülas, MTÜ Logovesti hoones Järve tee 14. Plaanis on väike kontsert, esineb Raja küla naisansambel Rainka. Erinevad vastlapäeva mängud värskes õhus, sõidetakse mootorsaaniga...  Loe edasi »

12.02.2015 Kivastiku maaüksuse osaline detailplaneering
09.01.2015 Hajaasustuse programm 2015
12.12.2014 Üritused
15.09.2014 Lohusuu vallas veemajandusega seotud projektid/ Est-Lat-Rus ja Hajaasustus programm 2014

Statistika

Rahvaarv: 751
Pindala: 104,5 km²
Suurim asula: Lohusuu alevik (440)
Koole: 1

Kalender esilehele