Volikogu istungid

21.03.16

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 23. märtsil 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2016. a eelarve vastuvõtmine /lisa 1/, /lisa 2/, /lisa 3/
 2. Lohusuu valla hallatavate asutuste töötajate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning õiguste delegeerimine /lisa 1/
 3. Lohusuu Kooli direktori ja õpetajate töötasustamise aluste kinnitamine /lisa 1/
 4. Lohusuu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste korra vastuvõtmine /lisa 1/
 5. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeks astumine ja volitatud esindaja nimetamine /lisa 1/
 6. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Teed 1) /lisa 1/, /lisa2/, /lisa 3/, /lisa 4/, /lisa 5/, /lisa 6/, /lisa 7/, /lisa 8/, /lisa 9/, /lisa 10/, /lisa 11/, /eelnõu/
 7. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Teed 2) /lisa 1/, /lisa2/, /lisa 3/, /lisa 4/, /lisa 5/, /lisa 6/, /lisa 7/, /lisa 8/, /lisa 9/, /lisa 10/, /eelnõu/
 8. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Teed 3) /lisa 1/, /lisa 2/, /eelnõu/
 9. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Piilsi raudteejaam) /lisa 1/, /eelnõu/
 10. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Jõe tn 2a) /lisa 1/, /eelnõu/
 11. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Veneküla kalmistu) /lisa 1/, /eelnõu/
 12. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Järve tee 11) /lisa 1/, /eelnõu/
 13. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Järve tee 13) /lisa 1/, /eelnõu/
 14. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Järve tee 37) /lisa 1/, /eelnõu/
 15. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Jõe tn 25) /lisa 1/, /eelnõu/
 16. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Jõe tn 30) /lisa 1/, /eelnõu/
 17. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Vahemetsa tee 1a) /lisa 1/, /eelnõu/
 18. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Avinurme tee 44) /lisa 1/, /eelnõu/
 19. Sotsiaaltoetuste suurused 2016. aastaks /lisa 1/
 20. Koduteenuse osutamise korra vastuvõtmine /lisa 1/
 21. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine /lisa 1/

 

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 10. märtsil 2016. a algusega kell 17.00 Lohusuu Vabaajakeskuses.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2016. a eelarve (II lugemine, ettekandja Tatjana Kriiskamägi) /lisa 1//lisa 2/, /lisa 3/
 2. Küsimuste delegeerimine (ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 3. Lohusuu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise kord (ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 4. 2016. aastaks sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine (I lugemine, ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 5. Isiku toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste osutamise kord (ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 6. Eelarve- ja majanduskomisjoni uue koosseisu kinnitamine /eelnõu/
 7. Arutamiseks ja informatsiooniks:
 • Vallavanema informatsioon

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril 2016. a algusega kell 17.00 Lohusuu Vabaajakeskuses.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2016. a eelarve (I lugemine, ettekandja Tatjana Kriiskamägi) /lisa1/, /lisa 2/
 2. Lohusuu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (ettekandja Daisy Utsar) /lisa/
 3. Läbirääkimiste alustamisega nõustumine (vastus Torma VVK otsusele, ettekandja A. Altmäe) /eelnõu/, /lisa/
 4. Läbirääkimiste alustamisega nõustumine (vastus Avinurme VVK otsusele, ettekandja A. Altmäe) /eelnõu/, /lisa/
 5. Läbirääkimiste alustamisega nõustumine (vastus Mustvee LVK otsusele, ettekandja A. Altmäe) /eelnõu/, /lisa/
 6. Aukodaniku nimetuse andmine /lisa/
 7. Tunnustuse aasta tegu andmine /lisa/
 8. Arutamiseks ja informatsiooniks:
 • Vallavanema informatsioon

 

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

 

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 14. jaanuaril 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu Vabaajakeskuses.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla tunnustusavalduste andmise kord (ettekandja Aare Järvik) /eelnõu/
 2. Lohusuu Vabaajakeskuse põhimääruse muutmine (ettekandja Marika Oolberg) /eelnõu/ /lisa/
 3. Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel (ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 4. Lohusuu valla esindaja määramine PAKi /eelnõu/
 5. Arutamiseks ja informatsiooniks:
 • Mustvee linna ettepanek
 • Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Raivo Suni ettepanek
 • Vallavanema informatsioon

 

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

 

Lohusuu Vallavolikogu  istung nr 13 toimub 14. detsembril 2015 algusega kell 17.00 Lohusuu vallamajas.    

PÄEVAKORD

 1. IVOLi esindaja sõnavõtt – 10 min
 2. Maamaksumäärade kehtestamine 2016. aastaks /eelnõu/
 3. Peremehetute ehitiste väljaselgitamine /eelnõu/
 4. Lohusuu Vallavolikogu 25.07.2013. a otsuse nr 44 kehtetuks tunnistamine /eelnõu/ ,/lisa/
 5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Silla puhkeala) /eelnõu//lisa/
 6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kingu puhkeala) /eelnõu/, /lisa/
 7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vanajõe puhkeala) /eelnõu/, /lisa/
 8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tiirikoja puhkeala, 2,16 ha) /eelnõu/, /lisa/
 9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tiirikoja puhkeala, 3,72 ha) /eelnõu/, /lisa/
 10. Lohusuu valla arengukava muudatuste kinnitamine /eelnõu/ , /lisa/ 
 11.  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord /eelnõu/
 12.  Hangete korraldamise kord /eelnõu/
 13. Läbirääkimiste mittealustamisest Iisaku vallaga haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks /eelnõu/
 14. Haldusreformi komisjoni moodustamine /eelnõu/
 15. Vallavanema valimine /eelnõu/
 16. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine /eelnõu/

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

 

 

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 05. novembril 2015. a algusega kell 17.00 Lohusuu vallamajas.

PÄEVAKORD:

 1. Tutvumine Iisaku Vallavolikogu ettepanekuga
 2. Lohusuu valla arengukava koostamisest /eelnõu/
 3. Ülesande andmine revisjonikomisjonile /eelnõu/
 4. Vallavanema umbusaldamine /eelnõu/
 5. Vallavanema asendaja määramine /eelnõu/

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 22. september 2015. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla lisaeelarve /eelnõu/, /lisa 1/, /lisa 2/
 2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord /eelnõu/
 3. Lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord Lohusuu vallas /eelnõu/, /lisa1/, /lisa 2/, /lisa 3/
 4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Saaremetsa) /eelnõu/, /kaart/
 5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Aasa tn 1) /eelnõu/, /kaart/
 6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Avinurme tee 31) /eelnõu/, /kaart/
 7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Avinurme tee 44) /eelnõu/, /kaart/
 8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jõe tn 15) /eelnõu/, /kaart/

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 06.augustil 2015. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

Vallavanema puhkusele lubamine /eelnõu/

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 28. mail 2015. a algusega kell 17.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu Vallavolikogu 24.05.2013. a otsuse nr 27 kehtetuks tunnistamine /eelnõu/
 2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kooli)  /eelnõu/ kaart/
 3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Torioja puhkeala) /eelnõu/ kaart/
 4. Ehitiste peremehetuks tunnistamine (puurkaev) /eelnõu/
 5. Lohusuu Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine /eelnõu/
 6. Kohtuvaidlus haldusasja nr 3-14-50083

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees


Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 29. aprillil 2015. a algusega kell 17.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Rahvakohtunike kandidaatide valimine /eelnõu/
 2. Audiitori määramine /eelnõu/
 3. Kohtuvaidluste taasalgatamine /eelnõu/

 

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 31. märtsil 2015. a algusega kell 17.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla hallatavate asutuste töötajate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning õiguste delegeerimine /eelnõu/

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 24. märtsil 2015. a algusega kell 17.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord :

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2015. a eelarve  kinnitamine /eelnõu/seletuskiri
 2. Lohusuu vallavara valitsemise kord / eelnõu/
 3. Lohusuu kultuurimaja ja Lohusuu huvikeskuse ümberkorraldamine Lohusuu Vabaajakeskuseks (eelnõu)
 4. Lohusuu valla raamatukogude ümberkorraldamine ( eelnõu)
 5. Lohusuu valla hallatavate asutuste töötajate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning õiguste delegeerimine / eelnõu/
 6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ( Tiiriku) eelnõu     / asendiplaan/
  • Vallavanema informatsioon

 


 

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimus . 05 märtsil 2015. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord 

 1. Lohusuu valla 2015. a eelarve, II lugemine /eelnõu/ eelarve seletuskiri
 2. Lohusuu Kooli direktori ja õpetajate töötasustamise aluste kinnitamine /eelnõu/
 3. Lohusuu valla hallatavate asutuste töötajate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning õiguste delegeerimine /eelnõu/

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 
30.01.15

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 04. veebruaril 2015. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2015. a eelarve I lugemine /eelnõu/
 2. 2015. aastaks sotsiaaltoetust suuruste kinnitamine /eelnõu/
 3. Kivastiku maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine /eelnõu/
 4. Jaoskonnakomisjoni moodustamine /eelnõu/
 5. Lohusuu vallavara kaitseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja videovalvest teavitamise kord /eelnõu/
 6. Volikogu aseesimehe valimine /eelnõu/
 7. Revisjonikomisjoni esimehe ja liikme valimine /eelnõu/
 8. Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe valimine ja koosseisu kinnitamine /eelnõu/

 

Aivar Altmäe

Vallavolikogu esimees

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 15. jaanuaril 2015. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

1.     Vallavolikogu esimehe valimine ( eelnõu)

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 04. detsembril 2014. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla põhimääruse kinnitamine /eelnõu/
 2. Maamaksumäärade kehtestamine 2015. aastaks /eelnõu/
 3. Omaosaluse finantseerimine Tammispää-Kalmaküla kergliiklustee rajamiseks /eelnõu/
 4. Vallavanema puhkusele lubamine /eelnõu/

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 21. oktoobril kell 16.00 Lohusuu vallamajas

Päevakorras

·         Lohusuu valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

·         Vallavara võõrandmine avalikul kirjalikul enampakkumisel.

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 15. oktoobril 2014. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla põhimäärus (esimene lugemine)
 2. Lohusuu valla arengukava muudatuste kinnitamine
 3. Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
 4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalma puhkeala 3)
 5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kõrtsi puhkeala)
 6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Torioja puhkeala)
Toimetaja: JULIJA PÕLD