Hea vallarahvas!

Valla kodulehel on võimalus anda teada vabadest elamispindadest, äripindadest ja nende müügist või rentimisest. Ootame infot Lohusuu vallas asuvate majade, korterite, maade jms kohta. Kuulutusele ärge unustage märkida müügi- või rendihinda! Kuulutusi võtame vastu meili teel lohusuuvv@lohusuuvv.ee või valla kantseleis.

Lohusuu vallas, Piilsi külas müüa Kaara talu. Hind 14500 € 

Lisainfo telefonil 5555 4955 või mailiaadressil annemarie.noormaa@gmail.con

Anne-Marie Kivioja-Noormaa.